loadingimg

Wczytuję dane...

Allegro

Aby zobaczyć naszą ofertę

wejdź na stronę

-- Odzież --

IndianOutlet

Zwrot towaru

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr22, poz. 271) art. 7, w okresie 10 dni kalendarzowych od momentu dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie niezmienionym chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego rozsądku. Dopuszczalne jest otwarcie opakowania w celu obejrzenia towaru, a towar może być przymierzony pod warunkiem, że to używanie nie będzie prowadziło do zmiany jego stanu. Zgodnie z ustawą, możliwość zwrotu nie dotyczy nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na własny koszt na adres IndianTime Błażej Burdeński, ul. Chrobrego 14, 87-100 Toruń. Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć dowód zakupu oraz własnoręcznie wypełnione oświadczenie o odstąpieniu od umowy z własnoręcznym podpisem (plik do pobrania poniżej). W formularzu znajduje się miejsce na podanie numer konta na jaki sklep ma zwrócić zapłatę (bądź też dane do przekazu pocztowego). Sklep zwraca środki najpóźniej w terminie 14 dni od momentu dostarczenia kompletu dokumentów.


Formularz zwrotu towaru

.

(kliknij w ikonę interesującego Cię formatu)